Novinka - Minidopravník

K preprave kusových produktov na potrebnú vzdialenosť s využitím integrovaného motora a minimalizovaním zástavbovej šírky dopravníka.

Pohon je tvorený kompaktnou jednotkou, skladajúcou sa z elektromotora s napätím 24V DC s planétovou prevodovkou.
Pohon je kompletne integrovaný do telesa dopravníka a nič okrem napájacích káblov nepresahuje obrys dopravníka.
Priemer valcov je 50 mm a štandardne je tu použitý pás vedený klinom.

Základné parametre

Minimálna šírka telesa dopravníka

80 mm
Maximálna šírka telesa dopravníka 200 mm
Minimálna osová rozteč valcov 500 mm
Maximálna osová rozteč valcov 2 000 mm
Maximálne zaťaženie dopravníka 5 kg
Rýchlosť transportu - v závislosti od zaťaženia dopravníka 1 - 10 m/min
Elektro zapojenie 24 V DC
pásový dopravník s priemerom valca 35 mm

* Šírku je možné znížiť na cca 50 mm, ale motor musí byť umiestnený z vonkajšej strany dopravníka.