Lineárne vedenie
ALUTEC KK

Polohovací systém pre pohyb v horizontálnej alebo vertikálnej polohe

Lineárne vedenie je mechanické zariadenie, ktoré vykonáva lineárny čiže priamočiary pohyb v horizontálnej alebo vertikálnej polohe, čím sa zaraďuje medzi polohovacie systémy. Uplatní sa v mnohých aplikáciách, kde sa vyžaduje lineárne premiestnenie posúvaného bremena z jednej polohy do druhej. Lineárne pohony sa takto používajú v obrábacích strojoch a zariadeniach, u ventilov a klapiek a na mnohých ďalších miestach. Nahrádzajú hydraulické či pneumatické piesty, ktoré zo svojej podstaty generujú lineárny pohyb. Pre prevod rotačného pohybu klasického elektromotoru na lineárny sa využíva rad rôznych mechanizmov.

Lineárne vedenie
s trapézovým
závitom

Lineárne vedenie
s ozubeným
remeňom

Lineárne vedenie
s guličkovým
šróbom

Lineárne vedenie
s klznými
púzdrami

Lineárne vedenie
s manuálnym
posuvom

Základom lineárneho vedenia je hliníkový konštrukčný systém, ktorý umožňuje jednoduché pripojenie k jestvujúcim zariadeniam, alebo jednoduché rozšírenie vedenia o rôzne nadstavby, alebo elektronické prvky. V kombinácii s príslušným pohonom je možná tvorba jedno a viacosích lineárnych systémov.

Galéria

Katalógy profilov
a príslušenstva

On-line nástroje pre zjednodušenie a efektívnu prácu
s naším hliníkovým konštrukčným systémom.

3D katalóg produktov

Odborná
konzultácia

 Naši profesionálni technicko-obchodní zástupcovia
radi zodpovedia všetky vaše otázky.