Krátka skrutka + matica

Spojenie krátkej skrutky s maticou umožňuje inštaláciu profilov spredu. Spojenie sa skladá z matice príslušnej pre daný profilový modul a imbusovej skrutky. Na vytvorenie spojenia je potrebné vytvoriť priechodný otvor pre imbusový kľúč. Uistite sa, že je skrutka dostatočne dlhá, aby sa jej koniec nedotýkal spodnej časti drážky a aby bola zaistená správna montáž. Tento typ spojenia sa často používa pre posuvné prvky. Vďaka ľahkému prístupu k skrutke a veľmi hladkému posúvaniu profilov na tvrdom eloxovanom povrchu je nastavenie polohy prvku oveľa efektívnejšie ako v prípade rýchloupínacieho spojenia. Spojenie umožňuje aj montáž prvkov v ľubovoľnom uhle.

Nástroje a komponenty na montáž

Modul Potrebné nástroje Montážne prvky
M20 R5 Vrták D = 5 mm, imbusový kľúč 200508.3 + 211252
M30 R6 Vrták D = 6 mm, imbusový kľúč 200612.1 + 210652
200612.1 + 210650
M40 R8 Vrták D = 7,3 mm, imbusový kľúč 200816 + 210482
M45 R8 Vrták D = 7,3 mm, imbusový kľúč 200816.1 + 210802
200816.1 + 210800