Lamelové vynášacie dopravníky

Na prepravu výrobkov po zložitých trasách vďaka využitiu tvarových úsekov ako sú horizontálne, alebo vertikálne zákruty a lomenia.

Lamelové článkové vynášacie dopravníky vyrábame pre prevádzky, ktoré vyžadujú minimalizáciu zastavaného priestoru a kde je vyžadovaná zvýšená odolnosť pásu voči mechanickému poškodeniu pri zachovaní jednoduchosti prvkov s minimálnou údržbou. Použitie pre kontinuálnu dopravu kusového tovaru zvislým smerom nahor / nadol. Možnosť nastavenia šírky zvieraného priestoru medzi lamelami podľa rozmerov prepravovaného kusu.

Lamelový vynášecí dopravník ALUTEC KK

Vlastnosti lamelového vynášacieho dopravníku

  • rám vrátane podstavy z hliníkového konštrukčného systému ALUTEC KK
  • nastavenie šírky dopravy pomocou lineárneho vedenia ručne alebo elektricky
  • článkový dopravník je vybavený špeciálnymi článkami s pružnými lamelami, ktoré produkt bezpečne dopravia na koniec dopravníku
  • dopravu produktu možno zaistiť mimoúrovňovo alebo ako preklenovací dopravník (premostenie) v úseku uličiek a pre prejazdy vysokozdvižných vozíkov
  • možno radiť do série s horizontálnou traťou článkových, pásových, modulárnych aj valčekových dopravníkov v závislosti od tvaru a hmotnosti výrobku
  • konštrukcia dopravníkov maximálne uľahčuje údržbu a čistenie zariadenia

Motory

  • elektromotory a závitovkové kužeľo-čelné prevodovky, posuvné uloženie na hriadeli hnacej hriadele
  • ovládanie dopravníkov je možné doplniť o frekvenčný menič, riadiacu jednotku a čidlá pre automatické systémy riadenia

Základné parametre

Nastavitelná zverná šířka  max. 300 mm
Uhol transportu *   0 - 90 °
Hmotnosť dopravovaného produktu max. 4 kg/ks
Elektro zapojenie 3 x 230/400 V
Prevádzková teplota 10 – 30 °C
Dĺžka transportu max. 8 m
Rýchlosť transportu max. 50 m/min
* dopravníky možno zostaviť do tvarov umožňujúcich zmenu orientácie prepravovaného produktu na výstupe

Galerie

Katalógy profilov
a príslušenstva

On-line nástroje pre zjednodušenie a efektívnu prácu
s naším hliníkovým konštrukčným systémom.

3D katalóg produktov

Odborná
konzultácia

 Naši profesionálni technicko-obchodní zástupcovia
radi zodpovedia všetky vaše otázky.