Spojenie pomocou drážky

Spoj sa skladá z kocky s vnútorným závitom M8, nastavovacej skrutky zaisťujúcej kocku v drážke a imbusovej skrutky. Pripojenie sa uskutoční zasunutím a zaistením hliníkovej kocky pomocou závitu v drážke, zatiaľ čo pre skrutkové spojenie môžete použiť krátke aj dlhé skrutky.

Konektor umožňuje vykonať spojenie s profilmi, ktoré vo svojom priereze nemajú stredný závitový otvor. Spoj je možné použiť aj pre štandardné profily ako dodatočné spevnenie spoja.

Nástroje a komponenty na montáž

Modul Potrebné nástroje Montážne prvky
M45 R8 Vrták D = 7,3 mm alebo stupňovitý vrták, imbusový kľúč 321800