Spojenie rýchlospojkou

Rýchlospojka sa skladá z troch komponentov:

  • čap s prvkom zasunutým v drážke
  • objímka s vnútorným závitom
  • závrtná skrutka


Výhodou spojenia je, že nie je potrebné závitovanie a ľahký prístup k montážnym prvkom. Vďaka rýchlospojke je možné vykonať posuvné spojenia, čo zaručuje možnosť úpravy rozmerov v navrhovaných konštrukciách.

Na vytvorenie spojenia je potrebné urobiť otvor pre objímku s vnútorným závitom. Na druhý profil pre drážku namontujte tŕň s frézovaním, ktorý sa zasunie do vyvŕtaného profilu pozdĺž jeho osi tak, aby frézovanie na tŕni bolo v osi závitového púzdra. Spojenie sa uskutoční utiahnutím nastavovacej skrutky, ktorá posúva čap smerom k objímke.

Nástroje a komponenty na montáž

Modul Potrebné nástroje Montážne prvky
M40 R8 Stopková fréza D = 13,5 mm (voliteľný stupňovitý vrták D = 13,5 x 8,5 mm); Imbusový kľúč 311500
311500ESD
M45 R8 Stopková fréza D = 13,5 mm (voliteľný stupňovitý vrták D = 13,5 x 8,5 mm); Imbusový kľúč 311400
311400ESD
M45 R10 Vrták D = 17 mm, imbusový kľúč 311600
311690
311690
M50 R10 Vrták D = 17 mm, imbusový kľúč 311600
311690
311601