Uhlové vložky z profilu na 45 °

Uhlová spojka z profilu je prvok, ktorý používame na spojenia pod uhlom 45 °. Je to užitočné všade tam, kde konštrukcia vyžaduje použitie výstuh, aby sa spevnil zostrojený rám. Ak je spoj pripevnený k ostatným profilom kolmými povrchmi, je potrebné v nich urobiť montážne otvory, ktoré tvoria vzperu, závit. Ak je polohovacia spojka namontovaná so skoseným povrchom, je potrebné spraviť iba závit. Aby sa zvýšila estetika spojenia, je tiež možné použiť záslepky s kódom výrobku 224503.

Nástroje a komponenty na montáž

Modul Potrebné nástroje Montážne prvky
Číslo Skrutka Skrutka + Matica Počet
M45 R8

Vrták D = 7,3 mm alebo stupňovitý vrták D = 13,5 x 8 mm,
imbusový kľúč M8

314545 200840 210816 + 210802 1 / 2 + 2
3144590 200840 210816 + 210802 1 / 4 + 4