Paletový transportný systém ŠTANDARD

Je určený k medzioperačnej doprave na montážnych linkách. Montovaný diel je unášaný na nosiči po dvoch plochých súbežne sa pohybujúcich pásoch dopravníka. V jednotlivých technologických krokoch môže byť nosič s dielom zastavený s vysokou presnosťou, pričom pásy pod nosičom preklzávajú a nosiče medzi sebou nemajú polohovú väzbu (pohybujú sa nezávisle).

Vlastnosti I.

  • pred každou technologickou operáciou sa môže zoradiť rad niekoľkých nosičov a tým sa vytvorí vyrovnávacia zásoba k pokrytiu nerovnomerností taktu procesu
  • obsluha nie je nútená dodržiavať pevný strojový takt
  • jednoduchá zmena tvaru montážnej linky alebo zaradenie nového pracoviska do stávajúcej linky
  • použitie stávajúcich častí dopravníkového systému pri prechode na novú výrobu

Vlastnosti II.

  • výmenou nosičov možnosť montovať na jednej linke typovo podobné výrobky, alebo technologický tok vetviť
  • každý nosič môže vo vlastnej pamäti uchovávať dáta z jednotlivých technologických operácií
  • a na základe týchto informácií napríklad vyraďovať chybné kusy a po oprave ich vracať späť
  • jednotlivé stanoviská systému PTS môžu byť postupne doplňované jednoúčelovými zariadeniami, čím vznikne plnoautomatická výroba

Základné parametre

Rozmer nosiča od

240x240 mm

maximálna hmotnost nosiča do rozmeru 400x400

30 kg

rýchlosť pásu dopravníka

9-12-15-18 m/min

dĺžka dopravníka *

0,4 - 12 m

maximálne zaťaženie dopravníka

150 kg

maximálne zaťaženie indexovacej stanice

3000 N

Rozmer nosiča od

640x640 mm

maximálna hmotnosť nosiča do rozmeru 400x400

50 kg

rýchlosť pásu dopravníka

9-12-15-18 m/min

dĺžka dopravníka *

0,4 - 12 m

maximálne zaťaženie dopravníka

150 kg

maximálne zaťaženie indexovacej stanice

3000 N

* dopravníky je možné radiť za seba do zostáv

Príklady rozvrhnutia montážnej linky

Vďaka flexibilite transportného systému je každá montážna linka prispôsobená konkrétnym požiadavkám danej aplikácie.

Lineárna montážna linka

Nosič sa (po prejdení celej dráhy a vybratí hotového výrobku z nosiča) vracia späť na začiatok montáže pomocou výťahov a spodného dopravníka

Kruhová montážna linka

Štyrmi dopravníkmi a štyrmi presuvnými stanicami je vytvorený kruh, v ktorom po sebe nasledujú jednotlivé technologické operácie.

Kruhová montážna linka
s paralelnými montážnymi vetvami

Toto usporiadanie má niektoré dodatočné možnosti oproti klasickej kruhovej montážnej linke: opravovať alebo vyraďovať chybné kusy, alebo v linke môže kolovať viac typov výrobkov, ktoré majú zastávky v rôznych vetvách.

Galéria

Katalógy profilov
a príslušenstva

On-line nástroje pre zjednodušenie a efektívnu prácu
s naším hliníkovým konštrukčným systémom.

3D katalóg produktov

Odborná
konzultácia

 Naši profesionálni technicko-obchodní zástupcovia
radi zodpovedia všetky vaše otázky.