Paletový
transportný systém

Ideálne riešenie pre realizáciu výrobných a montážnych liniek obsahujúcich automaticky alebo manuálne vykonávané operácie.

Produktový list k stiahnutiu [pdf]

Paletový transportný systém je určený pre medzioperačnú prepravu kusových výrobkov, s požiadavkou sériovej opakovateľnosti. Modularita transportného systému umožňuje zostavenie a prispôsobenie širokej škály variantov podľa individuálnej požiadavky výroby. Použité komponenty sú robustnej konštrukcie, vyznačujú sa dlhou životnosťou a umožňujú tak opakované použitie. Základ transportného systému je tvorený nosným rámom z hliníkových profilov, dopravným médiom a paletkami. Voľbu vhodného typu transportného systému určuje finálny výrobok podľa konštrukcie paletky a maximálneho zaťaženia.  

Paletový transportný systém MINI

Paletový transportný systém ŠTANDARD

Zdvíhacie zariadenie

Paletový transportný systém MAXI

Princíp činnosti

Dráhou transportného systému je prepravovaná paletka z jednej montážnej stanice do druhej. Montovaný diel je unášaný na paletke (nosiči) po dvoch súbežne sa pohybujúcich pásoch pomocou trenia. V jednotlivých technologických krokoch je paletka s montovaným dielom zastavená s vysokou presnosťou (automaticky indexovacou stanicou, alebo pneumaticky pomocou stoperu), zatiaľ čo transportný systém pokračuje v pohybe (pásy pod paletkou preklzávajú). Paletky nemajú medzi sebou polohovú väzbu (pohybujú se nezávisle), čo umožňuje vytvárať medzi jednotlivými stanicami medzioperačné zásoby. Akonáhle je technologický krok dokončený, paletka sa uvoľní a pokračuje v dráhe k ďalšiemu technologickému kroku. Na konci procesu montáže je výrobok z paletky odstránený a paletka sa vracia späť na začiatok dráhy.  

Výhody systému

  • pred každou technologickou operáciou sa môže zoradiť rad niekoľkých paletiek a tým vytvoriť vyrovnávaciu zásobu k pokrytiu nerovnomernosti taktu procesu
  • obsluha nie je nútená dodržiavať pevný strojový takt
  • jednoduchá zmena tvaru montážnej linky alebo zaradenie nového pracoviska do stávajúcej linky
  • použitie existujúcich častí dopravníkového systému pri prechode na novú výrobu
  • výmenou nosičov možnosť montovať na jednej linke typovo podobné výrobky alebo vetviť technologický tok
  • každá paletka môže vo vlastnej pamäti uchovávať dáta z jednotlivých technologických operácií
  • a na základe týchto informácií napríklad vyraďovať chybné kusy a po oprave ich vracať späť
  • jednotlivé stanoviská transportného systému môžu byť postupne dopĺňané jednoúčelovými zariadeniami, čím vznikne plnoautomatická výroba

Základné prvky
Paletového transportného systému

Nosný rám

Je tvorený robustnou konštrukciou z hliníkového konštrukčného systému Alutec KK, opatrený podstavou s nastavovacími pätkami pre vyrovnanie nerovností plochy a kotviacimi prvkami.

Transportný systém

Je tvorený z jednotlivo previazaných dopravníkových sekcií, ktoré sú opatrené vlastným pohonom pre prepravu paletiek. Dopravníková sekcia sa skladá z pohonu, hnacej a hnanej jednotky ktoré sú prepojené plochým dopravným pásikom.

Presuvná stanica

Samostatný dopravníkový modul, umiestnený na začiatku a na konci transportnej vetvy, slúžiaci k presunu paletky do a z bočnej prepojovacej dopravníkovej vetvy systému.

Stoper

Pneumatický distančný prvok. Aplikuje sa pred technologickým krokom montáže, bráni nechcenému nájazdu jednej či viac paletiek do priestoru vyhradenému pre technologický krok.

Indexovacia stanica

Pneumatická jednotka fixujúca paletku v presnej polohe pre vykonanie technologického kroku.

Zdvíhacia jednotka (výťah)

Viď produktový list PTS

Točňa v rohu linky

Viď produktový list PTS

Zdíhacia a rotačná jednotka

Viď produktový list PTS

Galéria

Katalógy profilov
a príslušenstva

On-line nástroje pre zjednodušenie a efektívnu prácu
s naším hliníkovým konštrukčným systémom.

3D katalóg produktov

Odborná
konzultácia

 Naši profesionálni technicko-obchodní zástupcovia
radi zodpovedia všetky vaše otázky.